เกี่ยวกับเรา

เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการรวมเอาสุขภาพและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันในแนวทางที่สอดคล้องกับสังคมและการเติบโตของตลาด (ในประเทศที่กำลังพัฒนา) จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีและมีความสำคัญอย่างมากต่อมาตรฐานการรักษาพยาบาล.

เราคือฐานบริการด้านดิจิตอลแบบครบวงจรอันมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้ที่กำลังมองหาการรักษาพยาบาลและผู้ให้การรักษา เพื่อช่วยให้อุปสงค์และอุปทานด้านการรักษาพยาบาลเกิดความสมดุล เป้าหมายของเราคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อแบ่งเบาภาระของโครงสร้างพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลที่ยังไม่เพียงพอต่อการเติบโตของตลาด.

เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงผลของการแก้ปัญหาของเราให้ดียิ่งขึ้น โปรดดูรูปภาพของปัญหาที่เรากล่าวถึง:

เรานำเสนอทางแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทานของการบริการด้านการรักษาพยาบาลเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบรักษาพยาบาลท้องถิ่น.

ที่ MEDx eHealthCenter, เรามีความคิดแบบบูณาการอันชาญฉลาดที่เชื่อมโยงด้านการปฏิสัมพันธ์และความอิสระด้านสถานที่ ซึ่งสร้างความสะดวกและมั่นใจในกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้าของเรา.

เราสร้างปฏิสัมพัธ์ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยการรับฟังทุกข้อเสนอและตอบรับความต้องการของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม เราอำนวยความสะดวกต่อการติดต่อระหว่างกลุ่มผู้มองหาการรักษาพยาบาลและกลุ่มผู้ให้การรักษาหรือในทางกลับกัน ซึ่งรวมไปถึงผู้ให้การรักษาทั้งในภาคท้องถิ่นและต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งคนกลางในการดำเนินการ .

ประโยชน์ของโมเดลแห่งการเชื่อมโยงนี้รวมไปถึง:

About us EPD